Expositie Dallas

HE WAS A LOVELY RED


HE WAS A LOVELY RED – Expositie Henk Lammers in Dallas en Almelo

Ontdekkingen worden gedaan door wetenschappers, journalisten en kunstenaars, ieder vanuit hun eigen perspectief. Wat zeggen zeven tekstregels, met in wisselende volgorde telkens dezelfde 15 letters, over zeven iconische afbeeldingen?

Op 24 november 1963 werd Lee Harvey Oswald doodgeschoten. De Nederlandse kunstenaar Henk Lammers zag, toen hij op de kunstacademie zat, een foto van dit moment en ontdekte dat hij op diezelfde dag geboren was. Hij maakte zeven schilderijen van iconische foto’s rond Lee Harvey Oswald en voegde aan elk ervan een korte tekst toe. Deze woorden bleken een soort sleutel te zijn, open voor meerdere interpretaties. Als reiziger besefte Lammers dat Dallas de meest logische plek moest zijn om deze ontdekking te laten zien. Hij vond er 500X Gallery en de Dallas Library als partners om er zijn expositie te organiseren.

500X Gallery is een van de oudste, door kunstenaars gerunde, coöperatieve galeries van Texas, en de expositie hier opent exact 60 jaar na de moord op Lee Harvey Oswald. Deze twee exposities op beide lokaties vinden ieder plaats in de vorm van zeven projecties, geprojecteerd op zeven muren, waarop ook de teksten te vinden zijn, in ieder beeld gepast op een eigen manier. Deze projecties zijn elk een beeld van een foto van één van de schilderijen, die op hun beurt weer nageschilderde foto’s zijn. Ook de vervagende herinnering wordt op deze manier weergegeven.

Dit kunstproject biedt een gelaagde kijk op de recente geschiedenis en stimuleert een publiek van oude en jonge mensen om vanuit deze ongebruikelijke hoek te kijken en ook om te blijven puzzelen.

De expositie in de Dallas Library opent op 22 november, 60 jaar na de moord op John F. Kennedy.

De expositie in 500X Gallery opent op 24 november, 60 jaar na de moord op Lee Harvey Oswald.

Tegelijkertijd zijn er parallelle exposities in de Bibliotheek en het Kunst-Torentje in Almelo, de geboorte- en woonplaats van Henk Lammers.

Bekijk voor meer achtergrondinformatie het projectplan, geschreven in april 2023, vlak voor zijn eerste bezoek aan Dallas: http://www.pacoplumtrek.nl/GoedIdee.html

Naast beeldend kunstenaar is Henk Lammers liedjesschrijver en organisator van livemuziek.

Deze tentoonstelling kwam tot stand met steun van de Cultuurkas Almelo en het Oak Cliff Cultural Center in Dallas.

Henk Lammers Oktober 2023

HE WAS A LOVELY RED – Artexhibition Henk Lammers in Dallas and Almelo

Discoveries are made by scientists, journalists and artists, each from their own perspective. What do seven lines of text, each with the same 15 letters, but in varying order, say about seven iconic images?

On November 24, 1963, Lee Harvey Oswald was shot dead.
The Dutch artist Henk Lammers, while he was at artschool, saw a picture of this moment, and found out he was born on that same day. He made seven paintings of iconic photographs around Lee Harvey Oswald and added a short text to each of them. These words turned out to be some kind of key, open for multiple interpretations. This exhibition will take place in the form of seven projections, projected on seven walls. On these walls the texts can be found, each fitted into each image in its own way. Each of these projections is a picture of a photograph of one of the paintings, which in turn is a repainted photograph. A fading memory will be framed in this way. This artproject provides a layered and different kind of look into recent history, encouraging an audience of old and young people to look from an unusual angle and continue to puzzle. Being a traveller Henk realized Dallas had to be the most logical place to show this discovery.

The exhibition at the Dallas Library opens on November 22nd, 60 years after the assassination of John F. Kennedy.

The exhibition at 500X Gallery opens on November 24nd, 60 years after the assassination of Lee Harvey Oswald.

At the same time there will be parallel exhibitions at the Library and het Kunst-torentje in Almelo, Henk Lammers hometown in the Netherlands.

For backgroundinformation of this exhibition, take a look at the project plan, written in April 2023: http://www.pacoplumtrek.nl/GoedIdee.html

Apart from being a visual artist, Henk Lammers is a songwriter and organizer of live music.

This exhibition was created with the support of the Oak Cliff Cultural Center and the Cultuurkas Almelo.